Welcome to Swan McAdemy. You are in:

Polityka prywatności [POL]

Pobierz Politykę Prywatności jako plik PDF

 

Ochrona danych osobowych

Swan Payments przestrzega prawa do prywatności wszystkich użytkowników mających kontakt z portalem www.swan-mcademy.com i wymieniających dane osobowe za pośrednictwem strony www. Spółka gromadzi, przechowuje, przetwarza i chroni dane osobowe zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej (szczegóły na www.giodo.gov.pl).

Jedyne dane osobowe, które mogą być potencjalnie gromadzone i przechowywane, to dane dobrowolnie dostarczone. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numery telefonów, branżę biznesu, kategorię pełnionej roli w biznesie oraz kraj aktywności biznesowej.

Nie ujawniamy danych osobowych dla niepowiązanych stron trzecich, chyba że użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę.

Wykorzystanie materiałów

Wszelkie wypowiedzi, materiały multimedialne lub materiały przesyłane do serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób będą traktowane jako nieklasyfikowane i niezastrzeżone. Obejmuje to dane, pytania, komentarze, sugestie i podobne. Wszystkie przekazane lub wysłane materiały stają się własnością Swan Payments.

Warunki użytkowania strony internetowej

Nasz portal zawiera linki do innych stron, które nie są prowadzone przez Swan Payments. Te linki są publikowane jedynie dla wygody użytkownika. Swan Payments nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i niezawodność treści stron internetowych aktywowanych przez te linki.

Portal korzysta z plików "cookies" w celu śledzenia aktywności na naszej stronie. Cookies nie są powiązane w żaden sposób z danymi osobowymi. Cookies mogą być zablokowane w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki użytkownika.

Możemy korzystać z informacji dziennika serwera www w celu monitorowania statystyk korzystania z naszej witryny. Logowanie jest automatycznie zgłaszane przez przeglądarkę użytkownika przy każdym dostępie do strony internetowej.

Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do logów serwera i danych cookies, które potencjalnie możemy zbierać.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z Użytkownikami jest sąd właściwy dla siedziby Swan Payments Sp. z o.o.